Kunnanhallitus, kokous 4.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 208 Kiinteistönluovutusilmoitukset /kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen

ENODno-2022-8

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arto Kantola, Rakennustarkastaja, arto.kantola@enontekio.fi

Perustelut

Kuntaan on tullut 7 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitusta, lista kiinteistönluovutuksista oheismateriaalina.

Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Kantola, Rakennustarkastaja, arto.kantola@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusten osalta ei käytetä.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Arto Kantola, Rakennustarkastaja, arto.kantola@enontekio.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.  

Kokouskäsittelyn aikana huomattiin, että elinvoimalautakunnan 23.8.2022 esityksiä otto-oikeuden käyttämisestä ei ole käsitelty kunnanhallituksessa. Päätettiin, että 23.8.2022 elinvoimalautakunnan "§ 66 Kiinteistönluovutusilmoitukset /kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen" käsitellään kunnanhallituksessa 25.10.2022.

Tiedoksi

Rakennustarkastaja, elinvoimalautakunta