Kunnanhallitus, kokous 4.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 209 Enontekiön kunnan tilinkäyttöoikeuksien päivitys

ENODno-2022-94

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnan tilinkäyttöoikeudesta päättää kunnanhallitus. Tilinkäyttöoikeudet tulee olla taloudesta ja tileistä vastaavalla viranhaltijalla. Enontekiön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.6.2022 § 37 päättänyt valita kunnanjohtajan tehtävään Samuli Mikkolan ja hän on aloittanut virassa 19.9.2022 alkaen.

Vt. kunnanjohtaja Birgitta Eiran tehtävä on päättynyt 31.8.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunnan tilinkäyttöoikeus Pohjolan Osuuspankissa, Nordea Bank Oyj:ssä ja Danske Bank Oyj:ssä on aiemmin ilmoitettujen lisäksi kunnanjohtaja Samuli Mikkolalla.

Kunnanhallitus ilmoittaa em. pankeille, että Birgitta Eiran osalta tilinkäyttöoikeudet poistetaan.

Päätös

Ehdotuksen mukaan..

Esteellisyys

  • Samuli Mikkola

Kokouskäsittely

Samuli Mikkola ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Kunnanjohtaja, Pohjolan Osuuspankki, Nordea Bank Oyj, Danske Bank Oyj, kirjanpito