Kunnanhallitus, kokous 4.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 211 Arviointikertomus 2021

ENODno-2022-230

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tark.ltk 28.4.2022 § 27

Ehdotus: Aloitetaan arviointikertomuksen 2021 laadinta.

 Tilikauden 2021 arvioinnin painopistealueena ovat ENF Infra Oy ja Enontekiön Lentoasema Oy, kunnan vetovoima, maankäyttöpalvelut, työllisyyskehitys ja rajayhteistyö.

Päätös: Keskusteltiin arviointikertomuksen 2021 laadinnasta ja aikatauluista.

Tark.ltk 10.6.2022 § 32

Ehdotus: Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2021 arviointikertomuksen ja allekirjoittaa sen valmistuttua. Tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta vastineen arviointikertomukseen 15.9.2022 mennessä.

Päätös: Päätettiin, että arviointikertomuksen laadintaa jatketaan seuraavassa kokouksessa sen jälkeen, kun kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 valmistuu.
Tarkastuslautakunta toteaa, että se ei ole saanut vielä vastinetta 2020 vuoden arviointikertomukseen.

Pöytäkirja on tarkastettu tämän pykälän osalta kokouksessa.  

Tark.ltk 27.6.2022 § 37
Ehdotus: Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2021 arviointikertomuksen ja allekirjoittaa sen valmistuttua. Tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta vastineen arviointikertomukseen 15.9.2022 mennessä.

Päätös:  Päätettiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja on tarkastettu tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi: Valtuusto

-----

Ehdotus

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2021 arviointikertomuksen ja allekirjoittaa sen valmistuttua. Tarkastuslautakunta jätti arviointikertomuksen valtuuston toimeenpantavaksi. Tarkastuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta vastineen arviointikertomukseen 15.9.2022 mennessä.

Päätös

Valtuusto päättää merkitä arviontikertomuksen tiedoksi ja päättää pyytää vastineen kunnanhallitukselta arviointikertomukseen 15.9.2022 mennessä.

Kokouskäsittely

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Janne Laakkonen esitteli arviointikertomuksen ja saattoi sen valtuustolle tiedoksi.

Puheenjohtaja määräsi kokouksen tauolle 13.30

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Arviointikertomukseen tulee antaa vastine.

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää antaa liitteen mukaisen vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksiin vuodelta 2021 ja viedä vastineen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Esteellisyys

  • Helinä Hautamäki

Kokouskäsittely

Kokouksessa pidettiin tauko 13:35-13:50 ennen tämän pykälän käsittelyä.

Tauon jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi, että paikalla ovat samat henkilöt kuin ennen taukoa.

Helinä Hautamäki ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Tilintarkastaja, tarkastuslautakunta