Kunnanhallitus, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset

Valmistelija

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.

Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtaisista asioista kunnanjohtajalle.

Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat.

Viranhaltijalausunto Väyläviraston investointiohjelmasta vuosille 2023 – 2030.

Kuntaan on saapunut seuraavat asiakirjat:

Pohjois-Suomen syyttäjäalue asianro R 21/7450, päätökset 22/465 ja 22/466.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 22/0023/2 Dnro 01538/20/2208.

Lapin Hyvinvointialueen kannanotto ARA:lle laadittuun avustushakemukseen, liittyy hoivayksikön rakentamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Merkitään tiedoksi

Päätös

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtaisista asioista kunnanjohtajalle.

Elli-Maria Kultima

Liikenne- ja viestintävaliokunnan vierailu Enontekiöllä. Kunnan puolesta tilaisuuteen ei pyydetty/ esitetty/ järjestetty matkailun edustajan esittelyä eikä puheenvuoroa.

Useita yhteydenottoja kuntalaisilta, miksi vitkutellaan kunnanjohtajan ja hallintojohtajan virkojen haettaviksi julistamista. Virat on pikaisesti laitettava haettaviksi.  

Edelleen miksi Liikuntapaikkamestarin tehtävää ei ole laitettu haettavaksi? 

 

Janne Näkkäläjärvi

Liikuntapaikkamestarin tehtävän haettavaksi laittamiseen liittyen, jos siihen on tulossa muutoksia, niin hallitukselle tulee selvittää asia. 

 

Helinä Hautamäki

Liikennevaliokunnan vierailun kuntatapaaminen Hetan lentokentällä oli hyvä asia tulevaisuuden kannalta. Valiokunnan puheenjohtajan puheenvuoro VT 21 korjausvelan kattamisesta toi toivoa tien parantamiseksi.

Oliko Enontekiön kunnalla audienssi puolustusministerin tapaamiseen kansallisen veteraanipäivän yhteydessä 27.4.2022? Ei ollut.

Tilinpäätöksen aikataulu? Varmistuu myöhemmin.

Jarno Viitanen

Pilkkiviikkojen markkinointi kunnan toimesta: Yhdistysten työ pilkkiviikkojen järjestämisessä on iso ja perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön, pilkkiviikot tuo kuitenkin matkailua ja tuloja kunnalle ja paikallisille yrityksille ja voisi oikein markkinoitua tuoda paljon enemmän. Kunta voisi osallistua omalta osaltaan enemmän. Koskee myös muita vastaavia tapahtumia.

Jarmo Näkkäläjärvi

Miten kunta aikoo huomioida Sami Grand Prix 2022 laulukilpailun voittajan? On huomioitu. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.