Kunnanhallitus, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Kiinteistönluovutusilmoitukset /kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen

ENODno-2022-8

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Kuntaan on tullut 5 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitusta, lista kiinteistönluovutuksista oheismateriaalina.

Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-​oikeutta ilmoitettujen (5 kpl) kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja, birgitta.eira@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen.

Päätös

Esteellisyydestään tämän pykälän käsittelyyn ilmoittivat kunnanhallituksen puheenjohtaja Leena Palojärvi ja kunnanhallituksen jäsen Jarno Viitanen ja he poistuivat tämän pykälän käsittelyn ajaksi kokouksesta.

Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajan ollessa poissa kunnanhallituksen 2.varapuheenjohtaja toimii tämän pykälän käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana.

Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen.

Esteellisyys

  • Leena Palojärvi, Jarno Viitanen

Tiedoksi

Elinvoimalautakunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.