Kunnanhallitus, kokous 3.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 229 Talousarvio 2024 ateria- ja puhtauspalveluiden siirto hyvinvointilautakunnan alaiseksi toimialaksi 1.1.2024 lähtien

ENODno-2023-186

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että ateria- ja puhtauspalvelut- toimiala siirretään 1.1.2024 alkaen hyvinvointilautakunnan alaiseksi toimialaksi. Siirto edellyttää hallintosäännön päivittämisen lisäksi muutosta hyväksyttyyn talousarvioraamiin. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi, että talousarvioraamiin vuodelle 2024 kunnanhallituksen alle ateria- ja puhtauspalvelut -toimialalle varattu toimintakate 240 000 euroa siirretään hyvinvointilautakunnan talousarvioraamiin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö, pääkirjanpitäjä

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.