Kunnanhallitus, kokous 3.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 240 Matkailun alueorganisaation liittyminen ja yhteismarkkinoinnin järjestäminen 1.1.2024 alkaen

ENODno-2022-333

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Liitteenä kunnanhallitukselle Tunturi-Lapin Kehitys Oy:n toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettulan katsaus valmisteilla olevan Enontekiön ja Muonion yhteisen matkailuosayhtiön tilanteesta. Viestissä Hettula nostaa esille mm. seuraavaa: Yhtiön osakkaita voivat olla Tunturi-Lapin alueella toimivat yritykset sekä Enontekiön ja Muonion kunnat. Kuntien osakemääräksi on suunniteltu 12,5 % yhtiön osakkeista. Alkuvaiheen toimintabudjetiksi on arvioitu 140 000 euroa vuodessa, josta puolet katetaan yritysten markkinointimaksuilla ja puolet Enontekiön ja Muonion kuntien rahoituksella. Tulevaan kuntien ostopalvelusopimuksen sisältöön, 35 000 euroa/kunta/vuosi, toivotaan kunnilta evästyksiä. Kuntien ostopalvelusopimusten pituus tulee myös keskustella. Yhtiön aloittamisajankohta on vielä avoin, mutta työryhmässä on ehdotettu kesän sijasta myös syksyä tai vuoden vaihdetta 1.1.2024 kirjoittaa Hettula sähköpostissaan.

Enontekiön kunta on palkannut viestijän hoitamaan matkailumarkkinoinnin tehtäviä 50 % työajalla 31.8.2023 saakka. 

Ehdotus

Esittelijä

Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen ja käy evästyskeskustelun mahdollisen ostopalvelusopimuksen sisällöstä.

Esittelijän muutettu päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen.

Päätös

Muutetun päätösehdotuksen mukaan. 

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus kuuli toimisto- ja tapahtumasihteeri Sirpa Mannelaa asiasta.

Outi Kurkela oli poistuneena kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15:49-16:00. Jarmo Näkkäläjärvi palasi kokoukseen klo 16:00.

Valmistelija

Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön matkailun yhteismarkkinoinnin tuottaa Enontekiön kunta. Kuntaan on palkattu määräaikainen viestijä matkailun yhteismarkkinoinnin hoitamiseen 31.8.2023 saakka. Tehtävää ei ole täytetty toistaiseksi voimassa olevana joulukuun 2022 jälkeen, koska matkailumarkkinoinnin uudelleenorganisointi on kesken. Lisäksi matkailun yhteismarkkinointiin osallistuu alueen yrittäjistä koostuva yhteismarkkinointiverkosto (MaRy) ja sen keskuudesta valittu säännöllisesti kokoontuva työryhmä. Yritysten jäsenyys yhteismarkkinointiverkostossa perustuu kunnan ja yritysten välisiin sopimuksiin. Yhteismarkkinoinverkostoon kuuluu noin 40 yritystä. Yhteismarkkinointiverkosto ei ole juridinen toimija.

Enontekiön kunta on tehnyt toistaiseksi voimassa olevat sopimukset Enontekiön matkailuyrittäjien kanssa. Sopimusten mukaan osallistuva yritys maksaa vuosittain liikevaihdon perusteella määräytyvän jäsenmaksun. Jäsenmaksut käytetään yhteismarkkinoinnin rahoitukseen. Vastineeksi yritys saa hyödynnettäväkseen yhteismarkkinoinnin toimenpiteet.  Enontekiön kunta sitoutuu rahoittamaan yhteismarkkinointia kaikkien jäsenyritysten jäsenmaksuja vastaavalla summalla.

Jäsenmaksulla yritys saa:
• Yrityskortin Enontekiön matkailun kotisivuille www.enontekiolapland.com
• Rivi-ilmoituksen vuosittain julkaistavaan Enontekiön matkailukarttaan
• Yrityksen esitteitä voi olla jaossa Enontekiön matkailun toimipisteissä ja tilaisuuksissa
• Yrityksen tuote- ja palvelutietoja voidaan esitellä matkanjärjestäjille ja muille avaintahoille
• Yrityksen materiaalia voidaan jakaa Enontekiön matkailun some-kanavissa
• Oikeuden käyttää Enontekiön matkailun tuotemerkkiä yrityksen omassa viestinnässä.

Enontekiön matkailuyrittäjien keskuudesta on vuoden 2022 aikana noussut toive, että alueen matkailun yhteismarkkinointi ja matkailun kehittäminen siirtyvät kunnan alaisuudesta Enontekiön ja Muonion yhteiselle alueorganisaatiolle. Alueorganisaation malliksi suunniteltiin alussa yhdistysmuotoista toimijaa, mutta valmistelun edetessä alueorganisaation malliksi muuttui osakeyhtiö. 

Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettula on yhdistyksen jäsenkuntien (Muonio ja Enontekiö) pyynnöstä johtanut Enontekiön ja Muonion matkailuyrittäjistä koostuvaa työryhmää helmikuusta 2023 saakka.  Työryhmä on valmistellut yhteistyössä molemmille Enontekiön ja Muonion kunnanhallituksille esitettävän materiaalin, jonka esittelevät Enontekiön kunnanhallitukselle 8.8 Enontekiö Lapland matkailumarkkinointi ryhmän (MaRy) puheenjohtaja Sinikka Niskanen sekä Tunturi-Lapin Kehityksen Veli-Matti Hettula.

Materiaali löytyy osoitteesta https://tunturilapinkehitys.fi/ajankohtaista/enontekio-muonio-matkailu-oy/

Matkailuyrittäjistä koostuva työryhmä on tehnyt kunnanhallitukselle esityksen, että 

- Matkailun yhteismarkkinointi lopetetaan pikaisella aikataululla sopimuksien edellyttämällä kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jolloin toiminta loppuu viimeistään 31.12.2023.
- Perustettavaa matkailun osakeyhtiötä (työnimi Matkailu Oy) tuetaan ostamalla maksimissaan 24.5% yhtiön osakekannasta
- Enontekiön kunta sitoutuu tukemaan 1.1.2024 alkavaa osakeyhtiön toimintaa vuosittaisella tukimaksulla. Tukimaksun suuruus vuonna 2024 on Matkailu Oy:n alustavan talousarvion mukaan 25 000 € tai vaihtoehtoisesti 35 000 €, jos Enontekiön kunta haluaa perustettavan alueorganisaation vastaavan myös matkailuneuvonnasta. Matkailuneuvonta on toistaiseksi ollut Metsähallituksen hoidossa ostopalveluna 10 000 € vuosimaksulla.
-  Yhteismarkkinointisopimukseen kirjatut matkailumarkkinoinnin palvelut ostetaan Luoteis-Lapin Matkailuyhdistykseltä 1.9. - 31.12.2023 välisenä aikana.

Ehdotus

Esittelijä

Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta ei 1.1.2024 alkaen tuota matkailun yhteismarkkinoinnin palveluita, vaan matkailun yhteismarkkinoinnista tehdyt sopimukset yritysten kanssa irtisanotaan sopimuksien edellyttämällä kolmen kuukauden irtisanomisajalla siten, että sopimukset päättyvät viimeistään 31.12.2023. Päätös ei koske matkailuneuvontaa, vaan matkailuneuvonta toteutetaan voimassa olevan ostopalvelusopimuksen mukaisesti.

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Enontekiön kunta lähtee mukaan perustettavaan matkailun alueorganisaatioon ostamalla sen osakekannasta enintään 24,5 prosenttia.

Kunnanhallitus päättää, että perustettavalta osakeyhtiöltä ostettavista palveluista 1.1.2024 alkaen tehtävä sopimus käsitellään erikseen kunnanhallituksessa. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle talousarvion 2024 yhteydessä 25 000 euron määrärahan varaamisen palveluiden hankkimiseen perustettavalta osakeyhtiöltä.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Kokouskäsittely

Veli-Matti Hettula ja Sinikka Niskanen esittelivät asiaa klo 12:25-13:37 ennen päätöksentekoa.

Jarmo Näkkäläjärvi oli poistuneena kokouksesta klo 13:25-13:28.

Leena Palojärvi ehdotti asian käsittelyn siirtämistä seuraavaan kokoukseen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija

Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Matkailumarkkinoinnin tavoitteena on houkutella matkailijoita alueelle, lisätä matkailupalvelujen käyttöä ja siten edistää alueen taloudellista kasvua ja kehitystä. Brändin rakentaminen ei riitä, jos se ei vastaa todellisuutta. Kunnan tulee jatkossa panostaa nykyistä enemmän kesä- ja talvireitistöjen kunnostukseen ja ylläpitoon sekä toimivaan infraan, kuten Kilpisjärvellä veteen ja viemäröintiin. 

Enontekiön kunta järjestää erilaisia tapahtumia, kuten markkinoita, musiikkitapahtumia ja teemaviikkoja, jotka houkuttelevat matkailijoita alueelle. Kunta hyödyntää sosiaalista mediaa ja verkkosivuja (enontekiolapland.com) tavoittaakseen laajemman yleisön ja houkutellakseen matkailijoita alueelle. Kunta seuraa matkailun kehitystä ja vaikutuksia alueeseen keräämällä tietoa matkailijamääristä, viipymäajoista, kulutuksesta ja muista relevantista tiedoista. Kunta luo kumppanuuksia muiden alueiden, kuntien tai organisaatioiden kanssa matkailun edistämiseksi laajemmin.

Matkailumarkkinoinnin yhtenä osana Enontekiön kunta on osallistunut alueen yhteismarkkinointiin. Yhteismarkkinoinnin toimintaa on ohjannut alueen yrittäjistä koostuva yhteismarkkinointiverkosto ja sen keskuudesta valittu säännöllisesti kokoontuva työryhmä. Yritysten jäsenyys yhteismarkkinointiverkostossa perustuu kunnan ja yritysten välisiin sopimuksiin. Enontekiöllä on noin 90 matkailualan yritystä. Syyskuussa 2023 yhteismarkkinointiverkostoon kuuluu 34 yritystä. Yhteismarkkinointiverkosto ei ole juridinen toimija. 

Yhteismarkkinointiverkoston yritykset ovat maksaneet Enontekiön kunnalle vuosittain liikevaihdon perusteella määräytyvän jäsenmaksun. Jäsenmaksut käytetään yhteismarkkinoinnin rahoitukseen. Vastineeksi yritys saa hyödynnettäväkseen yhteismarkkinoinnin toimenpiteet:

• Yrityskortin Enontekiön matkailun kotisivuille www.enontekiolapland.com
• Rivi-ilmoituksen vuosittain julkaistavaan Enontekiön matkailukarttaan
• Yrityksen esitteitä voi olla jaossa Enontekiön matkailun toimipisteissä ja tilaisuuksissa
• Yrityksen tuote- ja palvelutietoja voidaan esitellä matkanjärjestäjille ja muille avaintahoille
• Yrityksen materiaalia voidaan jakaa Enontekiön matkailun some-kanavissa
• Oikeuden käyttää Enontekiön matkailun tuotemerkkiä yrityksen omassa viestinnässä

Lisäksi yrityksellä on ollut mahdollisuus osallistua lisämaksusta:
• Matkamessuille ja kotimaan markkinointitilaisuuksiin osallistuminen
• Kuvallinen mainospaikka matkailukarttaan
• Muut vuosittain päätettävät toimenpiteet

Enontekiön kunta on sopimuksissa sitoutunut rahoittamaan yhteismarkkinointia kaikkien jäsenyritysten jäsenmaksuja vastaavalla summalla. Vuonna 2023 talousarviossa kunnan osuudeksi on arvioitu 26 410 euroa ja yritysten osuudeksi 23 000 euroa. Enontekiön kunnassa matkailumarkkinointiryhmän toiminnasta on vastannut viestijän nimikkeellä toimiva kunnan työntekijä 50 % työajalla. Viestijä on toiminut myös matkailumarkkinointiryhmän sihteerinä.

Matkailuyrittäjistä koostuva työryhmä on tehnyt kunnanhallitukselle esityksen, että 

- Matkailun yhteismarkkinointi lopetetaan pikaisella aikataululla sopimuksien edellyttämällä kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jolloin toiminta loppuu viimeistään 31.12.2023.
- Perustettavaa matkailun osakeyhtiötä (työnimi Matkailu Oy) tuetaan ostamalla maksimissaan 24.5% yhtiön osakekannasta
- Enontekiön kunta sitoutuu tukemaan 1.1.2024 alkavaa osakeyhtiön toimintaa vuosittaisella tukimaksulla. Tukimaksun suuruus vuonna 2024 on Matkailu Oy:n alustavan talousarvion mukaan 25 000 € tai vaihtoehtoisesti 35 000 €, jos Enontekiön kunta haluaa perustettavan alueorganisaation vastaavan myös matkailuneuvonnasta. Matkailuneuvonta on toistaiseksi ollut Metsähallituksen hoidossa ostopalveluna 10 000 € vuosimaksulla.
-  Yhteismarkkinointisopimukseen kirjatut matkailumarkkinoinnin palvelut ostetaan Luoteis-Lapin Matkailuyhdistykseltä 1.9. - 31.12.2023 välisenä aikana.

Ehdotuksen viimeinen kohta ei ole ajankohtainen, koska Enontekiön kunta on palkannut viestijän ajalle 1.9.-31.12.2023 hoitamaan yhteismarkkinoinnin toimenpiteitä sopimusten mukaisesti. Metsähallituksen ja Enontekiön kunnan välinen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, eikä kunta näe syytä puuttua siihen yhteismarkkinointiasian käsittelyn yhteydessä.

Nykyinen yhteismarkkinoinnin toimintamalli on kunnan näkökulmasta raskas, sillä verkoston ja kunnan välinen työnjako on epäselvä ja häilyvä. Lisäksi yhteismarkkinoinnin nykyinen toteuttamistapa asettaa kunnan yritykset eriarvoiseen asemaan, eikä se matkailumarkkinoinnin näkökulmasta ole edullista alueelle. Kunnan toteuttama matkailumarkkinointi on keskittynyt verkostoon kuuluvien yritysten palveluiden markkinointiin enontekiolapland-verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kunnan rooli matkailumarkkinoinnissa tulisi jatkossa olla konkreettisempaa ja kohdentua koko alueella toimivien yritysten kasvun ja kehityksen tukemiseen. Vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi se, että avataan kaikille Enontekiön alueen yrityksille pääsy kunnan verkkosivujen palveluluetteloon.  Näin matkailija näkisi kattavasti mitä palveluita alueella tarjotaan, sen sijaan että näkee vain 34 yrityksen tiedot. Yhteismarkkinointiin kohdennettuja varoja olisi tuloksellisempaa kohdentaa konkreettisempiin toimiin, mm. latuverkoston ylläpitoon. 

Ehdotus

Esittelijä

Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön ei lähde mukaan perustettavaan matkailun alueorganisaatioon. Kunnanhallitus päättää,​ että Enontekiön kunta irtisanoo matkailun yhteismarkkinoinnista tehdyt sopimukset niissä mainitulla irtisanomisajalla. 

Edelleen kunnanhallitus päättää, että kunta tekee kuntamarkkinointia omista lähtökohdistaan omilla kustannuksilla, ottaen huomioon matkailumarkkinoinnin tarpeet. Kunta neuvottelee matkailuyritysten tarpeista yritysten esitysten pohjalta. Kunta osallistuu matkamessuille, johon yritykset voivat osallistua omalla kustannuksellaan.  Kunta ylläpitää enontekiolapland.com -verkkosivustoa ja sosiaalisen median kanavia sekä painaa matkailukartan. Muutokset toimialoilla huomioidaan talousarvion laatimisen yhteydessä. 

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:

Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi mahdollisen valmistelussa tapahtuneen esteellisyyden korjaamiseksi.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Helinä Hautamäki

Kokouskäsittely

Helinä Hautamäki ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta klo 15:53. Kunnanhallitus siirtyi käsittelmään § 220 Kunnanjohtajan ajankohtaiset/ ilmoitusasiat, koska kokoukseen kutsuttiin Hautamäen tilalle varajäsen Heikki Järvistö. Ennen asian käsittelyä kokouksessa pidettiin tauko klo 16:00-16:15.  Heikki Järvistö saapui kokoukseen klo 16:15.

Valmistelija

 • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön matkailuyrittäjien keskuudesta on vuoden 2022 aikana noussut toive, että alueen matkailun yhteismarkkinointi ja matkailun kehittäminen siirtyvät kunnan alaisuudesta Enontekiön ja Muonion yhteiselle alueorganisaatiolle. Alueorganisaation malliksi suunniteltiin alussa yhdistysmuotoista toimijaa, mutta valmistelun edetessä alueorganisaation malliksi muuttui osakeyhtiö. 

Tunturi-Lapin Kehitys ry:n toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettula on yhdistyksen jäsenkuntien (Muonio ja Enontekiö) pyynnöstä johtanut Enontekiön ja Muonion matkailuyrittäjistä koostuvaa työryhmää helmikuusta 2023 saakka.  Työryhmän tehtävänä on ollut valmistella yhteisen matkailun alueorganisaation perustamista. Työryhmän tuottaman aineiston perusteella yrittäjien keskuudessa on halukkuutta perustaa yhteinen osakeyhtiö koko Enontekiö-Muonio -matkailualueen osalta.

Matkailuyrittäjistä koostuva työryhmä on tehnyt kunnanhallitukselle esityksen, että:

 • Matkailun yhteismarkkinointi lopetetaan pikaisella aikataululla sopimuksien edellyttämällä kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jolloin toiminta loppuu viimeistään 31.12.2023.
 • Perustettavaa matkailun osakeyhtiötä (työnimi Matkailu Oy) tuetaan ostamalla maksimissaan 24,5% yhtiön osakekannasta. Kunnan osuus on euromääräisesti maksimissaan 15 000 euroa.
 • Enontekiön kunta sitoutuu tukemaan 1.1.2024 alkavaa osakeyhtiön toimintaa vuosittaisella palvelusopimukseen perustuvalla maksulla. Maksun suuruus vuonna 2024 on Matkailu Oy:n alustavan talousarvion mukaan 25 000 € tai vaihtoehtoisesti 35 000 €, jos Enontekiön kunta haluaa perustettavan alueorganisaation vastaavan myös matkailuneuvonnasta. Matkailun alueorganisaatio tulee todennäköiseti pyytämään sopimukseen indeksikorotusta seuraavan kolmen vuoden aikana.

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää ottaa matkailun alueorganisaation liittymisen ja yhteismarkkinoinnin järjestämisen 1.1.2024 alkaen uudelleen käsiteltäväksi niin, että esteellisiä henkilöitä ei ole mukana asian käsittelyssä.

Kunnanhallitus toteaa ja hyväksyy, että asian aiempi sisällöllinen valmistelu otetaan käsittelyn ja päätöksenteon pohjaksi eikä uusia selvityksiä hankinta.

Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön ei lähde mukaan perustettavaan matkailun alueorganisaatioon osakkaaksi eikä solmi palvelusopimusta perustettavan alueorganisaation kanssa.

Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta irtisanoo matkailun yhteismarkkinoinnista tehdyt sopimukset niissä mainitulla irtisanomisajalla. 

Edelleen kunnanhallitus päättää, että kunta tekee kuntamarkkinointia omista lähtökohdistaan omilla kustannuksilla, ottaen huomioon matkailumarkkinoinnin tarpeet. Kunta neuvottelee matkailuyritysten tarpeista yritysten esitysten pohjalta. Kunta osallistuu matkamessuille, johon yritykset voivat osallistua omalla kustannuksellaan.  Kunta ylläpitää enontekiolapland.com -verkkosivustoa ja sosiaalisen median kanavia sekä painaa matkailukartan tarvittaessa. Muutokset toimialoilla huomioidaan talousarvion laatimisen yhteydessä. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

 • Helinä Hautamäki

Kokouskäsittely

Helinä Hautamäki ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn (hallintolaki 28.1 § kohta 3) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi pykälän ajan Elli-Maria Kultima.

Tiedoksi

Matkailuyrittäjistä koostuva ryhmä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
  päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Enontekiön kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Enontekiön kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Enontekiön kunnan kirjaamosta.

Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)enontekio.fi
Puhelinnumero: 040 481 9484
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
​​​​​​​Asianosaiselle lähetettävään oikaisuvaatimusosoitukseen merkitään lähettämispäivä ja-tapa.