Kunnanhallitus, kokous 3.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 244 LISÄPYKÄLÄ: Luppokoti-hankkeen tilannekatsaus (lisäpykälä)

ENODno-2022-151

Valmistelija

  • Mika Karsikas, työpäällikkö, mika.karsikas@enontekio.fi
  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Luppokoti hanke on edennyt siihen vaiheeseen, että urakkasopimus odottaa allekirjoittamista. Urakkasopimuksen allekirjoittaminen edellyttäisi, että vuokrasopimus Lapin hyvinvointialueen kanssa uudesta Luppokodista on allekirjoitettu. Ilman allekirjoitettua vuokrasopimusta hankkeen jatkaminen on liian iso riski kunnan taloudelle.

Lapin hyvinvointialueen tekninen johtaja ********* on ilmoittanut 2.10.2023, että Lapin hyvinvointialueen tulee ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista selvittää lakitiiminsä kanssa onko uuden Luppokodin vuokraaminen suoraan kunnalta hankintalain vastainen. Lisäksi Lapin hyvinvointialue selvittää onko Luppokodin vuokrasopimuksella vaikutusta Lapin hyvinvointialueen lainanottovaltuuteen. Korhosen mukaan Laphan sisäinen neuvottelu käydään 10.10.2023. Lapin hyvinvointialue ei allekirjoita sopimusta ennen sisäistä neuvottelua.

Valitun urakoitsijan tarjous on voimassa 20.10.2023 asti. Kunnan on ilmoitettava urakoitsijalle, että hanke pysähtyy siksi kunnes vuokrasopimus on allekirjoittettu. Urakkatarjous on voimassa vain 3 kk tarjouspäivämäärästä, eli sen jälkeen urakoitsijalla on oikeus sanoutua irti tarjouksesta, muuttaa tarjousta tai jatkaa sitä muutoksitta. 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on 22.9.2023 päätöksellä hyväksynyt kohteen rakennussuunnitelmat ja kustannukset. ARA on hyväksynyt korkotuettaviksi kustannuksiksi (alv 0%) enintään 5 262 815 euroa ja avustettaviksi kustannuksiksi (alv 0%) enintään 5 262 815 euroa. Lisäksi ARA on toisella päätöksellä 22.9.2023 hyväksynyt hankkeen hankesuunnitelman ja myöntänyt sille avustusta erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 2 105 126 euroa

Enontekiön kunta on saanut Lapin hyvinvointialueen lausunnon ARAn erityisryhmien investointihakemukseen / Enontekiön luppokoti Lapin hyvinvointialueen aluehallitukselta 27.4.2022/LAPHA/78/00.04.01/2022

Lapin hyvinvointialueen kanssa allekirjoitetun 1.1.2023 voimaan astuneen vuokrasopimuksen Muissa ehdoissa lukee, että "Vanhainkoti Luppokoti-kohteen vuokraus siihen saakka, kunnes uudisrakennus on valmis ja sinne päästään muuttamaan."

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Kunnanhallitus päätti, että asiasta laaditaan tiedote.

Kokouskäsittely

Tämä asia käsiteltiin § 223 jälkeen. Tämän asian jälkeen siirryttiin käsittelemään § 224.

Tiedoksi

elinvoimalautakunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.