Kunnanhallitus, kokous 3.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 241 Kunnanjohtajan ajankohtaiset/ ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.

  • Lapin Jätehuolto kuntayhtymän hallituksen 21.9.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
  • ARA:n osapäätös 38458/321/22 Enontekiö
  • ARA:n avustuspäätös 38458/321/22 Enontekiö

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.