Kunnanhallitus, kokous 3.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 243 Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat asiat

Perustelut

Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voivat keskustella kunnanjohtajan kanssa ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Elli-Maria Kultima kysyi henkilön esteellisyydestä. 

Jarmo Näkkäläjärvi kysyi onko kuntaan oltu yhteydessä Hetassa puru/kuntoradan huoltotöiden yhteydessä aiheutuneista haitoista yksityisille maanomistajille sen läheisyydessä.  Kunnanjohtaja tai hallintojohtaja eivät olleet tietoisia. Maanomistajien toivotaan olevan yhteydessä kuntaan kirjallisesti.

Jarmo Näkkäläjärvi kysyi, onko käyty tunturilapin ympäristöterveydenhuollon päällikön ja Enontekiön kunnan välillä vuosittaista yhteistoiminta sopimuksen edellyttämää neuvottelua? Hallintojohtaja kertoi, että neuvottelut ovat 4.10.2023

Pekka Tjäderhane kysyi ruokapalvelujen järjestämisestä.

Janne Näkkäläjärvi kysyi matkailumarkkinointitoimenpiteistä jatkossa.

Elli-Maria Kultima kysyi, kilpailuttaako kunta käyttämänsä maansiirtourakoitsijat vai miten maansiirtourakoitsijoiden valinta tehdään.

Helinä Hautamäki vieraili Kuntamarkkinoilla Lapin Kokoomuksen delegaation seurassa 13.9. eduskunnan kyselytunnilla sekä eduskunnassa Kokoomuksen kokoustilassa, jossa kansanedustaja Heikki Autto ja pääministeri Petteri Orpo kuuntelivat Lapin Kokoomuksen delegaation esille nostamia asioita.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.