Kunnanhallitus, kokous 3.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 228 Hallintosäännön päivittäminen § 14, § 18, § 28 alkaen 1.1.2024

ENODno-2022-23

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että ateria- ja puhtauspalvelut- toimiala siirretään 1.1.2024 alkaen hyvinvointilautakunnan alaiseksi toimialaksi. Siirto edellyttää hallintosäännön päivittämistä. 

Samassa yhteydessä päivitetään hallintosäännön virasto-organisaatiokaavio vastaamaan kunnan virasto-organisaatiota ajalla 1.11.2023-31.12.2025.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Härkönen, kunnanjohtaja, petri.harkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy esitettäväksi valtuustolle kunnan uuden hallintosäännön voimaan astuvaksi 1.1.2024

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.