Kunnanhallitus, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 328 Teollisuustontin luovutus / Luomaanjärvi 105/1

ENODno-2021-174

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön kunnanvaltuusto on päättänyt kunnan omistamien tonttien hinnat ja luovutusehdot kokouksessaan 11.11.2020 § 59.

Luomaanjärven rakennuskaava-alueella sijaitsevalla teollisuustontilla on luvaton rakennus, joka on ollut vuokrattuna asuinkäytössä vuoden 2020 loppuun saakka. Rakennuksen kerrosala on 45 m2 ja se on rakennettu tilapäisellä viiden vuoden luvalla vuonna 1998. Teollisuustontilla olevana rakennusta ei saa otettua asuinkäyttöön vaan vaihtoehtona on purkaminen tai luvittaminen esimerkiksi toimitilaksi. Teollisuustontti on herättänyt kiinnostusta ja myyntiprosessin selkeyttämiseksi tulisi päättää, miten tontilla olevan rakennuksen kanssa menetellään.

Esitetään, että teollisuustontin 105/1 luovutuskirjaan tehdään seuraava lisäys:
Myytävällä määräalalla sijaitsee luvaton rakennus, joka sisältyy kauppaan. Ostaja sitoutuu hakemaan rakennukselle asianmukaiset luvat tai purkamaan rakennuksen 3 vuoden kuluessa kaupanteosta.

Kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden myymisestä (Hallintosääntö 19 §, kohta 3).

Oheismateriaali: kauppakirjaluonnos

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan teollisuustontin 105/1 kauppakirjaluonnoksen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

J Ad Rantakokko Oy on varannut ja haluaa ostaa teollisuustontin Hetan Luomaanjärven asemakaava-alueelta.

Tontin tiedot:
Kaavamerkintä T, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue
Kortteli 105, rakennuspaikka nro 1
Pinta-ala noin 4682 m2
Tehokkuusluku 0,25 (rakennusoikeus noin 1162 k-m2)

Tontille on rakennettava valmiiseen kuntoon asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen kauppakirjassa määrätty rakennus kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituspäivästä. Mikäli ostaja laiminlyö edellä tarkoitetun rakentamisvelvollisuuden, hän on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussakkona 20 % kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua ja jokaiselta seuraavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes velvoite on täytetty. Tontin hinta on 6 045 euroa. Tontin luovutusehdot perustuvat kunnanvaltuuston päätökseen 11.11.2020 § 59.

Myytävällä määräalalla sijaitsee luvaton rakennus, joka sisältyy kauppaan. Ostaja sitoutuu hakemaan rakennukselle asianmukaiset luvat tai purkamaan rakennuksen 3 vuoden kuluessa kaupanteosta.

Enontekiön kunnassa kiinteän omaisuuden myymisestä päättää kunnanhallitus. (Hallintosääntö § 19.3)

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta myy noin 4 682 m2:n suuruisen määräalan kiinteistöstä Välitalo 47-401-11-8 J Ad Rantakokko Oy:lle. Määräala käsittää Hetan Luomaanjärven asemakaava-alueella korttelin 105 rakennuspaikan 1 (kaavamerkintä T). Kauppahinta on 6 045,00 euroa.

Päätös

Asiantuntijana kuultiin ma. maankäyttöinsinööri Kai Takkusta tämän asian käsittelyn aikana

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

ostaja