Kunnanhallitus, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 329 Lisämäärärahaesitys TA2021/ Henkilöstöala

ENODno-2020-198

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Lisämäärärahaesitys Henkilöstöalan talousarvioon on laadittu valtuuston hyväksymän TA21:n, osavuosikatsauksen 1-9 sekä marraskuun (16.11.2021) toteuman perusteella.  

Käyttöönotettavilla palkkahallinnon sähköisen arkistoinnin palveluilla mahdollistetaan tiedon pysyvyys, eheys ja käytettävyys. Lisäkustannuksia aiheuttaa sähköisen säilön käyttöönotto palkkahallinnossa (tämä on osa sähköisen arkistoinnin käyttöönottoa). Lisämäärärahaesitys perustuu henkilöstöalan osavuosikatsaukseen 1-9 sekä marraskuun toteumaan (16.11.2021) sekä TA21 vertailuun. Marraskuun tilanteen (16.11.2021) perusteella tiedätään, että henkilöstöalan lisäkuluja ei kyetä kattamaan TA21:n sisäisillä kohdennuksilla. 

Lisämäärärahatarpeen yksilöidyt perusteet:

- tuet ja avustukset jäävät 2000 euroa alle suunnitellun

- palkkahallinon sähköiseen arkistointiin siirtyminen lisää kuluja noin 4000:lla eurolla sekä

- työsuojelun kustannukset ovat noin 4500 euroa arvioitua suuremmat

Talousarvion TA21 mukaisen katteen ylitys ollee noin 10 500 euroa.

Henkilöstöalan lisämäärärahatarve vuoden 2021 talousarvioon on 10 500 euroa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy lisämäärärahaesityksen (10 500 €) henkilöstöalan talousarvioon vuodelle 2021.  

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Merkittiin kokoustauko klo 11:11 - 11:21. Tauon jälkeen jatkettiin entisellä kokoonpanolla.

Tiedoksi

Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta