Kunnanhallitus, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 338 Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.

Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtaisista asioista kunnanjohtajalle.

Tapahtuneet

- Pohjoisten rajakuntien neuvosto, Inari 11.-12.11
- Pienten kuntien verkoston puheenjohtajisto 12.11
- Calotte Academy 16.11
- TLK hallitus 16.11
- Enontekiön kunnan lentoasemalle ensimmäinen kansainvälinen lento 22.11
- kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi-hanke 22.11
- työsuojelukeskustelu 23.11

Tulossa

- lennot Enontekiön lentoasemalle
- hyvinvointikeskuksen ohjausryhmä

Valmistelussa

- Tarkastuslautakunnan raportin vastaus
- Henkilöstöraportti

Muuta

- Hyvä yhteistyö
- Johtoryhmän virkojen täyttämättä jättämisen vaikutukset
- Työhyvinvointi
- Hyvinvointialueinfo netissä
- Enontekiön Yrittäjien kirje 29.11.2021 koskien Kehitysjohtajan viran täyttämistä

 

Päätös

Kunnanjohtajan ajankohtaisaiheet merkittiin tietoon saatetuksi, minkä lisäksi merkittiin seuraavat luottamushenkilöiden ajankohtaisaiheet tiedokseen:

Leena Palojärvi: Ajankohtaiset asiat - talouden ja toiminnan seurannan raportit 1-9.2021 MISSÄ - STM:n päätös hyvinvointikeskuksen rakentamisesta, minkälainen kysely on lähetetty, ja onko vastaus tullut - Lentokenttäyhtiöt, missä mennään, budjetit, esittelyt - työaikaseuranta järjestelmä, onko ajantasainen - tietokoneet varajäsenille, miten etenee - ESITYSLISTAT VARAJÄSENILLE LÄHETETTÄVÄ - ajantasainen TA esitys saatava ennen seuraavaa kokousta

Helinä Hautamäki: Kunnanhallitus viime viikon kokouksessaan keskeytti kehitysjohtajaviran rekrytoinnin. Esitän, että hallitus jatkaa rekrytointia välittömästi, koska kehitysjohtajan/elinvoimajohtajan puuttuminen kunnassa halvaannuttaa elinkeinojen kehittämisen ja yritysneuvonnan. Viittaan Enontekiön Yrittäjät ry:n kannanottoon ,

Pekka Tjäderhane: Onko kunnanjohtaja kuntalaisfoorumissa antamansa lupauksen mukaisesti selvittänyt, miksi sähkön siirtohinta nousi 3,9 prosenttia, eikä 2 prosenttia? Onko kuntalaisia tiedotettu asiasta?

Birgitta Eira:
- Työnjohdolliset ongelmat; varhaiskasvatus, koulu ja vanhustenhoiva, kentältä tuleva palaute kertoo ihmisten jaksamisen äärirajoista, miten siihen reagoidaan?
- koulutus kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajille
- Ylikyrön koulukyydin järjestäminen Raattamaan

Helinä Hautamäki: 
- kysymys seuraavan kokouksen materiaalin toimittamisesta, riittääkö jäsenille toimittaminen perjantaina?