Kunnanhallitus, kokous 30.11.2021

§ 338 Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.

Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtaisista asioista kunnanjohtajalle.

Tapahtuneet

- Pohjoisten rajakuntien neuvosto, Inari 11.-12.11
- Pienten kuntien verkoston puheenjohtajisto 12.11
- Calotte Academy 16.11
- TLK hallitus 16.11
- Enontekiön kunnan lentoasemalle ensimmäinen kansainvälinen lento 22.11
- kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi-hanke 22.11
- työsuojelukeskustelu 23.11

Tulossa

- lennot Enontekiön lentoasemalle
- hyvinvointikeskuksen ohjausryhmä

Valmistelussa

- Tarkastuslautakunnan raportin vastaus
- Henkilöstöraportti

Muuta

- Hyvä yhteistyö
- Johtoryhmän virkojen täyttämättä jättämisen vaikutukset
- Työhyvinvointi
- Hyvinvointialueinfo netissä