Kunnanhallitus, kokous 30.11.2021

§ 330 Hallinnon, kehittämisen ja elinvoiman tuloskortit ja talousarvioesitys

ENODno-2021-229

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on antanut 16.8.2021 § 156 toimialoille talousarvion ja - suunnitelman 2022- 2024 laadintaohjeen. Talouden lisäksi toimialat suunnittelevat toiminnan tavoitteet johdettuna kunnan yleisistä tavoitteista. Hallinnon, kehittämisen ja henkilöstöhallinnon BSC- korttiesitys osoittaa voimassa olevasta kuntastratgiasta johdetut toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet, jotka on tarkoitus talousarvioon varatuilla resursseilla saavuttaa.

Hallintoon on sisällytetty henkilöstöhallinnon, viestiinän ja matkailumarkkinoinnin tehtävät ja resurssit vuodesta 2022 alkaen.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen alaiset toiminnan toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet esitettäväksi osana kunnan vuoden 2022 talousarviota.