Kunnanhallitus, kokous 30.11.2021

§ 334 Edustajan nimeäminen Lohijokitiimi ry:n hallitukseen

ENODno-2021-449

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Lohijokitiimi ry on Kemi- ja Ounasjokivarren kuntien ja kalatausalueiden perustama yleishyödyllinen yhdistys jonka tavoitteena on vaelluskalojen palauttaminen ko. jokiin ja niiden sivuhaaroihin.

Yhdistys perustettiin 2000-luvun alkupuoliskolla ja silloin Enontekiön kuntakin oli yksi perustajajäsenistä. Kunta on myös vuosien saatossa varsinkin silloin alussa kun rakennettiin Isohaaran ja Vallitunsaaren kalatiet ollut mukana Vallitunsaaren rakentamiskustannusten omarahoitusosuuden rahoittajana. Nykyisin toiminnan suuntaus on toinen, periaatteella vahingontuottaja maksaa.

Lohijokitiimi ry:n toiminna ovat seuraavat jäsenyhteisöt: Kemi, Keminmaa, Tervola Rovaniemen kaupunki, Kittilä, Enontekiö, Kemijärven kaupunki, Savukoski ja Pelkoseniemen kunta sekä Ounasjoen kalatalousalue ja yli-Kemijoen kalatalousalue.

Lohijokitiimi ry on pyytänyt kuntaa nimeämään edustajaansa Lohijokitiimi ry:n hallitukseen.

Kunta määrittelee edustajansa toimikauden pituuden.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus nimeää edustajansa ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Lohijokitiimiin. Edustajan toimikauden pituus on sama kuin kunnanhallituksen toimikauden pituus.