Kunnanhallitus, kokous 30.11.2021

§ 333 Asiantuntijajäsenen nimeäminen mielialahäiriöiden palvelupolkutyöryhmään

ENODno-2021-375

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Työryhmään toivotaan kunnista yksi edustaja, joka voi edustaa sosiaalipalveluita tai perusterveydenhuollosta avovastaanottoa tai mielenterveys- ja päihdepalveluita. Suotavaa olisi, että henkilö tulisi sosiaalipalvelusta Työryhmään halutaan asiantuntija, jolla on kokemusta mielenterveys- ja päihdeasioista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan mielenterveyden palvelupolku-työryhmään.