Kunnanhallitus, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 293 Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.

Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtaisista asioista kunnanjohtajalle.

Tapahtuneet

 

Tulossa

 

Valmistelussa

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi seuraavat kunnanjohtajan ajankohtaisaiheet tietoonsa saatetuksi:

- Elyn ja kunnan välinen kehityskeskustelu 27.10.2021
- Skibotnin kunnan  ja Enontekiön kunnan tapaaminen Kilpisjärvellä 29.10.2021
- Pohjoisten rajakuntien yhteiskokous 11.11.2021 Inarissa
- kansainvälinen matkailuseminaari Inarissa
 

 sekä seuraavat luottamushenkilöiden esiin nostamat asiat:

Pekka Tjäderhane: kysymys sähkön siirtohinnoista ja niiden korotuksista
Jarmo Näkkäläjärvi: kysymys kunnanjohtajalle kuntaan hankittujen valokuvauslaitteista ja -tarvikkeista vuosina 2019 - 2021
Birgitta Eira: selvitys lukion tulevaisuudesta
Jarno Viitanen: kunnan otettava yhteyttä Ely-keskukseen ja vaadittava kunnan alueella parempaa teiden talvikunnossapitoa
Leena Palojärvi: SOTE Enontekiön edunvalvonta
issä vaiheessa hallintosääntöuudistus on menossa, koska tulee hallituksen kommentoitavaksi
Luottamushenkilöpalkkiosääntö, koska tulee hallituksen kommentoivaksi
Viestintä vs. Enontekiön sanomat; kaikki kuntalaiset eivät ole sosiaalisessa mediassa
Laesterän esitys, koska tulee
Kunnanhallituksen esityslistojen lähettäminen varajäsenille