Kunnanhallitus, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 292 Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista

Perustelut

Selostus
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajat antavat suulliset raportit kokouksista.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi toimielin- ja kokousedustajien seuraavat raportit tietoonsa saatetuksi:

Helinä Hautamäki: hyvinvointilautakunnan kokous 21.10.2021 sekä Tosi-Lapin benchmarking-retki Kainuuseen
Jarmo Näkkäläjärvi: nuorisovaltuuston kokoontuminen
Pekka Tjäderhane: ei voinut osallistua elinvoimalautakunnan kokoukseen samaan aikaan olleen kunnanhallituksen kokouksen kanssa.
Leena Palojärvi: selvitys sairaanhoitopiirin uuden valtuuston kokouksesta
Elli-Maria Kultima: selvitys sairaanhoitopiirin päättyneen hallituksen kokouksesta
Birgitta Eira: Lapin maakuntavaltuusto 18.10.2021 järjestäytymiskokous, tuleva iltakoulu keskiviikkona 27.10. liittyen Lappi-sopimukseen ja Luonnonvarasuunnitelman yhteistyöryhmän viimeinen kokous 13.-14.10 Inarissa, työryhmän suunnitelma lähti loppukuulemisvaiheeseen.