Kunnanhallitus, kokous 25.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Valtuustoaloite/esitys Yli-Kyrön esikoululaisten kuljettamisesta Raattamaan

ENODno-2021-494

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Ulla Keinovaara jätti 29.9.2021 valtuustoaloitteen kuuluen seuraavasti: "Esitän, että Yli-Kyrön oppilaat saisivat käydä Raattamassa esikoulun ja että koulukuljetus järjestetään, ottaen huomioon pitkä koulumatka Hettaan kun on kysymyksessä kuusi vuotias ja Raattamaan on vain viisi kilometrin matka.
Ulla Keinovaara"

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Kunnanhallitus toteaa, että Ulla Keinovaaran jättämä valtuustoaloite tullaan toteuttamaan kuluvana vuonna, koska valtuusto talousarviopäätöksellään varasi määrärahat kyseistä tarkoitusta varten.

Valtuustoaloite katsotaan loppuun käsitellyksi ja siitä annetaan tieto aloitteen tekijälle ja valtuustolle.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.