Kunnanhallitus, kokous 25.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Valtuustoaloite / uimahallin rakentaminen Hettaan

ENODno-2021-105

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Kunnahallitus delegoi 29.3.2021 §84 valtuustoaloite/uimahallin rakentaminen Hettaan, elinvoimalautakunnalle ja tekniselle johtajalle. Selvitystä pyydettiin uimahallin toteuttamisen vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista (aika,paikka,kokoluokka,talous).

Selvityksen pohjana on käytetty Iisalmen uimahallin hankesuunnitelmaa 4.4.2019 joka on julkaistu oheismateriaalina.

Selvitys tuodaan kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Todetaan elinvoimalautakunnan antaman selvityksen lisäksi, että voimassaolevan kunnan vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelman mukaan kunnan investoinnit tulevat olemaan yhteensä noin 13 500 000  euroa ja tilikausien keskimääräisen ylijäämän/ tilikausi olevan vain noin 12 700 euroa. Uimahallihanke, niinkin hyvä ja kannatettava kuin se terveyden, kuntalaisten hyvinvoinnin ja elivoiman edistämisen kannalta olisi, olisi kunnan talouden kannalta tässä vaiheessa kestämätön hanke.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Kunnanhallitus merkitsee saamansa selvityksen tiedokseen ja toteaa, että kuntalaisten vesiliikuntamahdollisuuksien sopivaa ja taloudelliselta kannalta kestävää toteuttamistapaa selvitetään. Kunnanhallitus antaa nyt saadun selvityksen tiedoksi valtuustolle ja esittää, että aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.