Kunnanhallitus, kokous 25.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Poistettu listalta

ENODno-2022-22

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

-
 

Päätös

Poisttu listalta. Katso kokouksen järjestäytyminen