Kunnanhallitus, kokous 25.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Poistettu listalta

ENODno-2022-11

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

-

Päätös

Poistettu listalta. Katso kokouksen järjestäytyminen