Kunnanhallitus, kokous 25.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 LISÄPYKÄLÄ: Sosiaalitoimen tarkennettu ylitysanomus vuoden 2021 budjettiin (lisäpykälä)

ENODno-2021-455

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Perustelut

Enontekiön sosiaalitoimen nettokuluihin on budjetoitu 3 113 000 euroa vuodelle 2021. Toteutuman 1-9/2021 perusteella tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan nettokuluja on odotettavissa 3 200 000 euroa, jolloin valtuuston varaama määräraha tulisi ylittymään 87 000 euroa. Tilinpäätösennusteeseen voi tulla vielä muutoksia loppuvuoden aikana.

Tilinpäätösennuste vuodelle 2021 on 87 000 euroa yli talousarvion. Ylittymisen perusteet:

Työllisyyden edistämisen kustannukset ovat kaksinkertaistuneet koronapandemian aikana. Kyseessä ovat työttömyysajan työmarkkinatuen maksut Kelalle pitkäaikaistyöttömien ja yrittäjien osalta. Yrittäjät ovat saaneet väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Sosiaalitoimi on budjetoinut työllisyyden edistämiseen vuodelle 2021 yhteensä 90 000 euroa. Kela on laskuttanut Enontekiön sosiaalitoimelta pitkäaikaistyöttömien ja yrittäjien työmarkkinatukea 179 358 euroa, ja ylitystä budjetoituun on tähän mennessä 89 358 euroa.

Henkilöstö- ja muissa toimintakuluissa tulee jonkin verran säästöjä, mutta ne eivät riitä kattamaan kuin pieneltä osin työllisyyden hoitoon tarvittavaa määrärahaa.

Enontekiö on saanut ESR-rahoituksen hankkeelle ”Hyvinvoiva kuntalainen – työllisyyden edistäminen Enontekiöltä”. Hanke käynnistyi 8.11.2021. Odotettavissa on, että jatkossa työmarkkinatuen kuntaosuus pienenee.

Ehdotus

Esittelijä

Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta hakee 87 000 euron ylitysoikeutta sosiaalitoimen 2021 budjettiin.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Valmistelija

Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi
Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta hakee 87 000 euron ylitysoikeutta sosiaalitoimen 2021 budjettiin.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointilautakunnan esityksen. Mikäli ylitystarve aiheuttaa maksuvalmiuden heikentymisen, niin syntynyt vaje katetaan käyttäen Kuntatodistusohjelmaa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

​​​​​​​Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Sosiaalitoimi tarkentaa aiemmin antamaansa tilinpäätösennustetta vuodelle 2021, ja esittää tarkennetun budjetin ylitysanomuksen kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Toimintakatetavoite jää todennäköisesti 280 000 euroa alijäämäiseksi. Palveluja on jouduttu ostamaan budjetoitua enemmän: laitoshoitoa, sijaishuoltoa, päihdekuntoutusta ja ensi- ja turvakotipalveluja. Ostopalveluina on hankittu lastensuojelun avo- ja sijaishuoltoa, ikäihmisten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien tehostettua palveluasumista ja tukipalveluja. Kotihoitoon on ostettu hoivapalveluja. Sosiaalitoimen henkilöstön rekrytointihaasteet ovat osaltaan johtaneet ostopalvelujen käyttöön. Työllisyyden edistämisen kustannukset ovat yli kaksinkertaistuneet. Kyseessä ovat työmarkkinatuen maksut pitkäaikaistyöttömien osalta. Myös yrittäjät ovat saaneet väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman kysynnän heikkenemisen vuoksi. 

Sosiaalitoimen tilinpäätösennuste vuodelle 2021 esitellään kokouksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta hakee 280 000 euron ylitysoikeutta sosiaalitoimen 2021 budjettiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta tarkentaa aiemmin antamaansa sosiaalitoimen tilinpäätösennustetta vuodelle 2021. Sosiaalitoimen toimintakatetavoite jää todennäköisesti 280 000 euroa alijäämäiseksi. Hyvinvointilautakunta hakee 280 000 euron ylitysoikeutta sosiaalitoimen 2021 budjettiin. Kunnanhallitus on jo aiemmin hyväksynyt esityksen 81 000 euron ylitystarpeesta, mutta esitys on tarkentunut edellä mainittuun 280 000 euroon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointilautakunnan esityksen. Mikäli ylitystarve aiheuttaa maksuvalmiuden heikentymisen, niin syntynyt vaje katetaan käyttäen Kuntatodistusohjelmaa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanhallitus edellyttää vastuuviranhaltijoiden antavan valtuustolle tarkan selvityksen ylityksen syistä.

Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin kokouksessa.