Kunnanhallitus, kokous 25.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 LISÄPYKÄLÄ: Opetustoimen ylitysanomus vuoden 2021 budjettiin (lisäpykälä)

ENODno-2022-3

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Opetustoimen talousarvio on ylittymässä noin 160 000 €. Suurimmaksi osaksi tämä johtuu henkilömenojen ylityksestä, jota ei saatu katettua muiden kustannuspaikkojen jäämillä.

Henkilömenojen ylitys johtuu liian pieneksi arvioidusta henkilöstömenoista. Henkilöstömenot kasvoivat suunnitellusta seuraavista syistä:

- elinvoimalautakunta päätti Karesuvannon koululle yhden koulunkäynninohjaajan paikan täyttämisen

- Hetan koulukeskuksessa ei voitu yhdistää alaluokkia suunnitellusti, jolloin jouduimme palkkaamaan määräaikaisen tuntiopettajan ja opettajille tuli ylitunteja yli suunnitellun määrän.

- poissaoloihin budjetoidut varat eivät riittäneet

Henkilöstömenojen ylitystä ei voitu kattaa muilla budjettiin kuuluvien kustannuspaikkojen avulla, koska niihin ei jäänyt varaa.

Opetustoimi hakee ylityslupaa tälle summalle vuodelle 2021.

Ehdotus

Esittelijä

Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta hakee 160 000 € ylitysoikeutta opetustoimen 2021 talousarvioon.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Riitta Peltovuoma, Hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy elinvoimalautakunnan tekemän esityksen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin kokouksessa.

Kunnanhallitus edellyttää vastuuviranhaltijoiden antavan valtuustolle tarkan selvityksen ylityksen syistä.