Kunnanhallitus, kokous 25.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kunnanjohtajan ajankohtaiset asiat sekä kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat kysymykset

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.

Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voi esittää kysymyksiä ajankohtaisista asioista kunnanjohtajalle.

Tapahtuneet

 

Tulossa

 

Valmistelussa

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Merkitään tiedoksi:

Päätös

Esko Rautiainen: Lshp:n ilmoitus erikoissairaanhoidon palautuksista 24.1.2021

Pekka Tjäderhane: Kunnanjohtaja on irtisanoutunut, eikä ole enää töissä. Onko kunnanjohtajan käytössä olleet kunnan omistamat kamerat, drone ja näiden käyttöön liittyvät laitteet palautettu? Onko suunniteltu, miten näitä kunnan laitteita jatkossa tullaan käyttämään?

Elli-Maria Kultima: Esitän että kunnanhallitus, seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa 15.02. 2022, käyttää otto- oikeutta kunnanjohtajan päätökseen 20. 01. 2022. Pientalotontin myynti tarjouskilpailun perusteella kortteli 41 rakennuspaikka 4.