Kunnanhallitus, kokous 25.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista

Perustelut

Selostus
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajat antavat suulliset raportit kokouksista.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Helinä Hautamäen raprotti hyvinvointilautakunnan kokouksesta ja  Pekka Tjäderhanen selvitys elinvoimalautakunnan kokouksesta sekä Birgitta Eiran selvitys vammaisneuvoston päätöksestä "erityistyöelämään tutustumisviikko yhteistyössä hanketyöntekijöiden kanssa" ja hyvinvointikeskuksen ohjausryhmä 12.1. merkittiin tiedoksi.