Kunnanhallitus, kokous 25.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kiinteistönluovutusilmoitukset /kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen

ENODno-2020-312

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Kuntaan on tullut 15 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitusta, lista kiinteistönluovutuksista oheismateriaalina.

Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Kimmo Lämsä, Tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy elinvoimalautakunnan esityksen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.