Kunnanhallitus, kokous 25.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Jäsenen nimeäminen pelastuslautakunnan neuvottelukuntaan, toimikausi 1.1.- 31.12.2022

ENODno-2022-17

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Lapin pelastuslaitoksen uusi pelastuslautakunta päätti joulukuun kokouksessaan, että se lähettää pyynnön kunnille nimetä neuvottelukuntaan jäsen. (PeLtk 14.12.2021 §82). Koska vastuu pelastustoimesta siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien, on neuvottelukunnan toimikausi vuoden, 31.12.2022 saakka.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä Enontekiön kunnan edustajan ja hänelle varaedustajan Lapin pelastuslautakunnan neuvottelukuntaan vuodelle 2022.

Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

 Kunnanhallitus valitsi pelastuslautakunnan neuvottelukuntaan Antti Ohenojan ja hänen varalleen Janne Näkkäläjärven.
 

Tiedoksi

Lapin pelastuslaitos