Kunnanhallitus, kokous 25.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Henkilöstö- ja taloussihteerin toimen kelpoisuusehtojen määritteleminen

ENODno-2022-39

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi
  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Hallinnon toimialalla tulee kuluvana ja seuraavana vuonna tarkasteltavaksi eräiden työtehtävien uudelleen järjestelyä yhtäältä talouden raportointivaateiden kasvun, palkanlaskentatehtävien vähentymisen sote-uudistuksen myötä sekä eläköitymisten vuoksi.

Talousarviossa on varauduttu palkkaamaan kuluvana vuonna yksi henkilö, joka tulee ottamaan vastuulleen eläköitymisten vuoksi tapahtuvan palkkahallinnon tehtävät (50 %) sekä raportointi, tilitykset ja muut ilmoitukset (10 %)-tehtävät. Hän on myös palkka- ja henkilöstöhallinnon ohjelmiston yhteyshenkilö (10%) ja tulee hoitamaan taloushallinnon tehtäviä 30 % täydestä työajaasta laskettuna (huom. prosenttiosuudet ovat suuntaa antavia ja tulevat tarkentumaan.

Tehtäväkuva ja vaadittavat kelpoisuusehdot on valmisteltu hallinnon (sis. henkilöstöhallinnon) henkilöstön välisenä yhteistyönä. Henkilöstölle on annettu mahdollisuus voinut sekä osallistua että sitoutua tuleviin tehtävien järjestelyihin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Kunnanhallitus vahvistaa henkilöstö- ja taloussihteerin kelpoisuusehdoiksi seuraavaa:

Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistotasoinen tutkinto.

Lisäksi vaaditaan työkokemusta henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävistä sekä perehtyneisyyttä käytössä oleviin palkka- ja taloushallinnon ohjelmistoihin ja yleinen hallintopalvelujen tuntemus.

Tehtävä julistetaan haettavaksi ja täytetään kuluvan kevään aikana.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.