Kunnanhallitus, kokous 25.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 235 Kunnanjohtajan ajankohtaiset/ ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.

Kunnanjohtaja toi tiedoksi seuraavat asiat

  • Kunnanjohtajan ja NEVE Oy toimitusjohtajan tapaaminen 25.10.2022
  • Ilmoitus velkojille sulautumissuunnitelman rekisteröimisestä KOY Enontekiön virastotalo
  • Kunnanjohtajan kirje yrityksille

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja toi kokouksessa esille lisäksi seuraavat asiat:

Tapaaminen Muonion kunnanhallituksen kanssa 3.11.2022 klo 09 alkaen Jussan Tuvalla. Tapaaminen alkaa aamukahvilla, jonka jälkeen keskustelutilaisuus yhteismarkkinoinnin tulevaisuuteen liittyen. Tilaisuuden päätteeksi lounas noin kello 11:30.

Vt 21 korjauksen suunnittelun eteneminen Palojoensuu-Maunu välistä. Edellisessä kokouksessa käsiteltiin mm. luontoselvityksiä, vesistöasioita ja ympäristövaikutusten arviointeja.

Kilpisjärven osayleiskaavan kokous 25.10.2022. Käytiin lävitse kaavaa yksityiskohtaisesti. Kaavakartta piirretään puhtaaksi 28.11. pidettävään Kilpisjärven työpajaan. Työpajan ohjelmarunko esiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa. Työpajasta pitää informoida alueen yrityksiä, ihmisiä ja sidosryhmiä.

Kunnanhallitus 29.11.2022 Kilpisjärvellä.

Maakuntajohtajan, ELYn ja TE-toimiston seutukuntakierros Kolarissa 11.10.2022. Enontekiöltä tilaisuuteen osallistuivat valtuuston puheenjohtaja ja kunnanjohtaja.

Kunnanjohtaja vierailee Storfjordissa 16-17.11.2022. Keskusteluissa mm. Infraan, matkailuun ja rajat ylittävään yrittäjäyhteistyöhön liittyvät asiat.

Ylimääräinen kunnanhallitus pidetään valtuustoalotteiden käsittelyä varten 2.11.2022 klo 16:30 alkaen. Kokoukseen voi osallistua myös Teamsin välityksellä.

Sari Norrgård poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:11.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.