Kunnanhallitus, kokous 25.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 227 Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2023

ENODno-2022-366

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan puolestaan prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2023 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:

  • Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
  • Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41–1,00 %
  • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
  • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93–3,10 %
  • Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00–2,00 % (kiinteistöveroprosentiksi 0,00 vain, jos valtuusto on erikseen näin määrännyt. Jos erillistä veroprosenttia ei ole päätetty, jätetään ilmoituskenttä tyhjäksi.)
  • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00–6,00 % (Huom! KiintVL 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %).

 

Ilmoitus suositellaan tehtäväksi välittömästi valtuuston päätettyä veroprosenteista. Sähköinen ilmoitus Verohallintoon tulee tehdä viimeistään torstaina 17.11.2022.

Enontekiön kunnan vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
- voimalaitos 0,93 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %
- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,93 %.

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle että se päättää Enontekiön kunnan vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
- voimalaitos 0,93 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- rakentamaton rakennuspaikka 5,00 %
- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,93 %

Päätös

Kunnanhallitus esittää valtuustolle että se päättää Enontekiön kunnan vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroaste 1,05 %
- vakituisten asuntojen veroaste 0,55 %
- muun asuinrakennuksen veroaste 1,15 %
- voimalaitos 0,93 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %
- valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,93 %.

Kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello 13:30-13:45. Tauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että paikalla ovat samat henkilöt kuin ennen taukoa.

Kokouskäsittely

Jarno Viitanen esitti, että vaikean taloudellisen ja vallitsevan epävarman tilanteen vuoksi verot pidetään ennallaan ja tarkastellaan asiaa uudelleen ensi vuonna. Pohjaesitys on hyvä mutta ajankohta ei siihen ole oikea. Helinä Hautamäki kannatti Jarno Viitasen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys. Puheenjohtaja totesi, että suoritetaan äänestys, jossa JAA on esittelijän ehdotus ja EI on Jarno Viitasen kannatettu esitys. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestys: Kiinteistövero 2023
Kunnanjohtajan esitys JAA
Jarno Viitasen muutosesitys EI

Jaa 1 Leena Palojärvi
Ei 5 Kari-Pekka Stoor, Jarno Viitanen, Elli-Maria Kultima, Helinä Hautamäki, Tytti Valkeapää
Tyhjä  0  

 

Ääniä annettiin yhteensä 6 kappaletta, joista JAA ääniä 1 ja EI ääniä 5 kappaletta. Äänestyksen perusteella kunnanhallitus hyväksyi Jarno Viitasen muutosehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.