Kunnanhallitus, kokous 25.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 225 Kiinteistönluovutusilmoitukset /kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen

ENODno-2022-8

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Lämsä, tekninen johtaja, kimmo.lamsa@enontekio.fi

Perustelut

Kuntaan on tullut 13 kpl kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitusta, lista kiinteistönluovutuksista oheismateriaalina.

Kiinteistönluovutusilmoitukset ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusten osalta ei käytetä.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

  • Samuli Mikkola, kunnanjohtaja, samuli.mikkola@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinvoimalautakunnan esityksen.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Esteellisyys

  • Leena Palojärvi

Kokouskäsittely

Leena Palojärvi ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Elli-Maria Kultima toimi puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan.

Tämä § 225 käsiteltiin § 226:n jälkeen, koska puheenjohtaja oli esteelllinen asian käsittelyyn, eikä paikalla ollut varapuheenjohtajia § 224 käsittelyn jälkeen. Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtajan saavuttua asiaan palattiin. 

Tiedoksi

Elinvoimalautakunta

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.