Kunnanhallitus, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Kunnanjohtajan ajankohtaiset / ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanjohtaja käy läpi lähiajan tilaisuudet ym. ja valmistelussa olevia tai muuten ajankohtaisia asioita, ja kunnanhallitus käy tarvittaessa evästyskeskustelun.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kunnanjohtajan ilmoitusasiat:

Lapin sähkövoima Oy:n yhtiökokous 17.5.
Tapaaminen nuorisovaltuuston kanssa Kiepissä 20.5.
Hoivayksikön ohjausryhmän kokous 23.5.
Tapaaminen opetustoimen henkilöstön kanssa 23.5.
Saanajoen-kaava, tilaisuudet; Kilpisjärvi 13.6. sekä etä-/valtuustosali 21.6.
Jyppyrä – Paljasselkähanke, tilaisuus elokuussa

Tulevat tapahtumat:

Poroparlamentti 6.6.
Käynti Iso-Britannian suurlähetystössä 9.6.
Kuntapuheenjohtajapäivät 15. - 16.6.
Saamelaiskäräjien vaalikauden juhlatilaisuus 17.6.

Tulevat kunnanhallituksen kokoukset:

Hallituksen kokous 7.6. siirretään pidettäväksi 10.6. klo 14

Tulevat valtuuston kokoukset:

Valtuuston kokous 8.6. perutaan
Valtuuston kokous 22.6.

Muut ajankohtaiset asiat

Karesuvannon väistötilat
ARA-hakemuksen tilanne


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.