Kunnanhallitus, kokous 24.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Kunnanhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajiston esille ottamat asiat

Perustelut

Kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto voivat keskustella kunnanjohtajan kanssa ajankohtaisista asioista.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi.

Kokouskäsittely

Elli-Maria Kultima toi esille

1. Kokousaikataulut muuttuvat koko ajan.

2. Hallituksen kokousasiakirjat tulevat myöhässä 3-4 päivää (torstai-perjantai) ennen kokousta ja edessä viikonloppu, jolloin asioiden tarkistaminen /lisäselvityksien saaminen mahdotonta. Asiakirjojen toimittaminen 7 päivää ennen kokousta ei ole toteutunut kuukausiin.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.