Kunnanhallitus, kokous 23.11.2021

§ 318 Takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot Oy:n taloissa tehtäviin peruskorjauksiin

ENODno-2021-399

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallitus pyytää konserniohjeen mukaisesti Enontekiön kunnan konsernijohdolta ennakkokäsitystä Kerrostalon kattoremontista, A-rapun kolmioiden muuttamisesta yksiöiksi sekä näiden rahoituksesta.

Kiinteistö Oy Ounasmajat teetti Kerrostalon peruskorjauksesta hankesuunnitelman vuonna 2016. Silloin ajateltiin muuttaa C-rapun asunnot senioriasunnoiksi. Kunnan suunnitelma Luppokodin uudisrakentamisesta ja sen yhteyteen rakennettavista senioriasunnoista muutti kiinteistöyhtiön suunnitelmia ja rakennusta mietittiin purettavaksi ja alueelle uudisrakentamista. Purkamisen esteeksi nousi asukkaiden väistötilat sekä uuden purkulain tuomat vaatimukset jätteenkäsittelylle, mikä nostaa purkamisen kustannuksia oleellisesti.

Yhtiön hallitus käsitteli uudelleen Kerrostaloa kokouksessaan 16.10.2019, jossa päätettiin vesikatteen korjaussuunnittelusta sekä siirtää muu peruskorjaaminen vuoteen 2022. Fuusion jälkeen Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen hallitus hyväksyi kokouksessaan 2.4.2020 WSP Oy:n suunnittelutarjouksen Kerrostalon kattoremontista sekä kolmioiden muuttamisesta yksiöiksi. Suunnitelmassa otettiin huomioon myös Toimintakeskus Hyrylän vesikate.


Nykyinen vesikatto on tarkoitus purkaa yläpohjaan asti sekä muuttaa profiili harjakatoksi. Samalla purettaisiin kattopäädyt ja savupiippu. Vesikatteeksi tulisi huopa. Kolmioista saadaan kahdeksan yksiötä, kooltaan 37-40 m². Asunnot varustettaisiin huoneistokohtaisella iv-kojeella (lto) sekä tehtäisiin A-rapun linjasaneeraus ja uusittaisiin sähköt ja sähköpääkeskus. Remonttien kustannusarvio on 502 820 € ja 20 % pitää lisätä mahdollisiin yllätyksiin, eli kustannukset ovat n. 600 000 €. Toimintakeskus Hyrylän kattoremontin kustannusarvio on 161 200 €, mikä sisältyy kokonaiskustannusarvioon. Hinnat sisältävät alv 24 %. Hankkeeseen on mahdollista hakea energia-avustusta yläpohjan lisäeristyksen, ikkunoiden ja huoneistokohtaisten iv-laitteiden osalta.

Todetaan, että kuntalain 129 §:n 2 momentin mukaan kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa.


Yhtiö pyytää lainatarjouksia eri rahoitusyhtiöiltä sekä hakee energia-avustusta ARAlta. Yhtiöllä on myös mahdollista hakea Valtiokonttorilta peruskorjauslainaa, missä on valtion täytetakaus. Rahoitusyhtiöt ml. Kuntarahoitus vaativat kunnan omavelkaisen takauksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Enontekiön kunta myöntää enintään 600 000 euron omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot -nimiselle kuntakonserniin kuuluvalle kunnan täysin omistamalle yhtiölle.