Kunnanhallitus, kokous 23.11.2021

§ 302 Määräalan ostaminen kiinteistöstä 47-401-7-21 Hetassa

ENODno-2021-435

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Maanomistajan kanssa on neuvoteltu noin 2,67 hehtaarin suuruisen määräalan ostamisesta kiinteistöstä Mäkikuru 47-401-7-21. Alueella on voimassa Hetan ympäristön ranta-alueiden osayleiskaava ja aluetta koskevat kaavamerkinnät MY eli maa- ja metsätalousalue, jolla erityisiä ympäristöarvoja (noin 1,95 hehtaaria) sekä RA loma-asuntoalue (noin 7200 m2). Määräalan hinnaksi on sovittu 6 000 euroa.

Kauppakirjaluonnos oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää ostaa noin 2,67 hehtaarin suuruisen määräalan kiinteistöstä Mäkikuru 47-401-7-21 oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Tiedoksi

maankäyttöinsinööri, maanomistaja