Kunnanhallitus, kokous 23.11.2021

§ 301 Määräalan ostaminen kiinteistöstä 47-401-7-38 Hetassa

ENODno-2021-436

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Maanomistajien kanssa on neuvoteltu noin 9,6 hehtaarin suuruisen määräalan ostamisesta kiinteistöstä Kuru 6 47-401-7-38. Alueella on voimassa Hetan ympäristön ranta-alueiden osayleiskaava ja aluetta koskee kaavamerkintä MY eli maa- ja metsätalousalue, jolla erityisiä ympäristöarvoja. Määräalan hinnaksi on sovittu 7 000 euroa.

Kauppakirjaluonnos oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää ostaa noin 9,6 hehtaarin suuruisen määräalan kiinteistöstä Kuru 6 47-401-7-38 kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Tiedoksi

maankäyttöinsinööri, maanomistajat