Kunnanhallitus, kokous 23.11.2021

§ 303 Loma-asuntotonttien myynti, Kilpisjärvi 33/2, 33/3 ja 34/1

ENODno-2020-270

Valmistelija

  • Kai Takkunen, Maankäyttöinsinööri, kai.takkunen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

*********, ********* ja ********* ovat varanneet ja haluavat ostaa loma-asuntotontin Kilpisjärven asemakaava-alueelta.

Tonttien tiedot:

  • korttelin 33 rakennuspaikka 2, kaavamerkintä RA-3, pinta-ala noin 1828 m², rakennusoikeus 120 + 20 k-m², kauppahinta 35000,00 euroa, ostaja *********
  • korttelin 33 rakennuspaikka 3, kaavamerkintä RA-3, pinta-ala noin 1705 m², rakennusoikeus 120 + 20 k-m², kauppahinta 35000,00 euroa, ostaja *********
  • korttelin 34 rakennuspaikka 1, kaavamerkintä RA-3, pinta-ala noin 1368 m², rakennusoikeus 120 + 20 k-m², kauppahinta 35000,00 euroa, ostaja *********

Tonteille on rakennettava valmiiseen kuntoon asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen kauppakirjassa määrätty rakennus kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituspäivästä. Mikäli ostaja laiminlyö edellä tarkoitetun rakentamisvelvollisuuden, hän on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussakkona 20 % kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua ja jokaiselta seuraavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes velvoite on täytetty. Tonttien luovutusehdot perustuvat kunnanvaltuuston päätökseen 11.11.2020 § 59.

Enontekiön kunnassa kiinteän omaisuuden myymisestä päättää kunnanhallitus. (Hallintosääntö § 19.3)

Kauppakirjaluonnokset oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä luonnosten mukaiset kauppakirjat, joissa Enontekiön kunta myy määräalat kiinteistöstä Kilpislahti 47-402-42-21 *********, ********* ja ********* 35 000 euron kauppahinnalla kunnanvaltuuston päättämin ehdoin. Määräalat käsittävät Kilpisjärven asemakaava-alueella korttelin 33 rakennuspaikat nro 2 ja 3 sekä korttelin 34 rakennuspaikan nro 1 (kaavamerkintä RA-3).

Tiedoksi

ostajat, maankäyttöinsinööri