Kunnanhallitus, kokous 23.11.2021

§ 322 Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

 

Hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Päätökset, joita ei voi ottaa ylemmän toimielimen käsittelyyn määrätään Kuntalain 92 §:ssä.

Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen sekä lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä viipymättä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Seuraavien asiaryhmien osalta ei tarvitse ilmoittaa kunnanhallitukselle:
1. Vuosiloma,
2. Sairausloma,
3. Virkavapaus tai työloma, johon hakijalla on ehdoton oikeus,
4. Harkinnanvarainen  palkaton  virkavapaus/työloma, jos sen kesto on enintään 30 päivää ja se on myönnetty henkilöstöohjeen mukaisesti
5. Virkamatkamääräys

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat ja päätökset:

 

Kunnanjohtaja
Hankinta:
§ 37 Tarjouspyynnön hyväksyminen / Populus-raporttien siirto sähköiseen arkistoon., 07.10.2021
§ 40 Hankinta; Paljasselän alueliiketaloussuunnitelma ja vaikutusten arviointi, 27.10.2021
Henkilöstö :
§ 36 Tehtävien vaativuudenarviointitulosten vahvistaminen / Henkilöstö, 07.10.2021
§ 38 Hanketyöntekijän (työ- ja yksilövalmentaja) valinta, 27.10.2021
§ 39 Projektipäällikön (työ- ja yksilövalmentaja) valinta, 27.10.2021
§ 42 Projektipäällikön valinta Enontekiön kulttuurimatkailun kehittäminen -hankkeeseen, 28.10.2021
§ 43 Hyvinvoiva kuntalainen ja Enontekiön kulttuurimatkailun kehittäminen -hankkeiden henkilöstön palkat, 28.10.2021
§ 44 Lisätehtävästä maksettava korvaus toimisto- ja tapahtumasihteerille, 04.11.2021
§ 45 Kuntarekry-järjestelmän hankinta., 15.11.2021
§ 47 Tehtävien vaativuudenarvioinnin tulosten vahvistaminen / Henkilöstö, 15.11.2021
Muu päätös:
§ 41 Tontin vuokraus, Kilpisjärven kortteli 46, rakennuspaikka 5, 27.10.2021

Maankäyttöinsinööri
Hankinta:
§ 7 Hankinta; asemakaavan pohjakartta Kilpisjärvelle ja Hettaan, 12.10.2021

Ruoka-ja puhtauspalvelupäällikkö
Henkilöstö :
§ 1 Oppisopimuskoulutukseen osallistuminen  06.10.2021

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa ja viranhaltijapäätöksissä olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi.