Kunnanhallitus, kokous 23.11.2021

§ 306 Lapinpolku-vaellusreitistö hankkeeseen osallistuminen

ENODno-2021-446

Valmistelija

 • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnanjohtajat ovat kesäkuun 2021 kokouksessaan keskustelleet eri mahdollisuuksista lisätä kuntien välistä yhteistyötä elinkeinoelämän kehittämisen osalta. Keskustelussa nousi esille mahdollisuus kehittää kuntien alueelle matkailu- ja ravintolayritysten liiketoimintamahdollisuuksia luomalla kuntarajat ylittävä vaellusreitistö Lapinpolku. Alustavien karttatarkasteluiden ja yhteistyön näkökulmasta Enontekiön kunnan mukanaolo todettiin tärkeäksi. Kunta on ilmaissut alustavan kiinnostuksensa olla mukana hankkeessa.

Reittisuunnitelma

Alustava reittisuunnitelman luonnos on laadittu siten, että reitti kulkee olemassa olevia teitä pitkin. Reittisuunnitelmaa on tarkoitus tarkentaa hankkeen yhteydessä kuntakohtaisesti siten, että siinä otetaan huomioon paikallisten matkailu- ja ravintolayritysten sijainti ja tarpeet, kulttuuri- ja historialliset nähtävyydet, sekä turvallisuusseikat mahdollisuuksien mukaan. Kunnat pyrkivät tekemään oman reittitarkastelunsa siten, että reitti noudattelisi olemassa olevia vaellusreittejä ja vähäliikenteisiä tiepohjia.

Reitin suunnittelussa otetaan huomioon reitin luonne:

 • kyse on Lapin kulttuurin ja historian polusta, joka esittelee kuntiemme nähtävyyksiä, kulttuuria ja historiaa arvokkaalla, sekä kestävällä tavalla

 • reitti kulkee Enontekiön, Inarin, Kittilän, Sodankylä ja Utsjoen alueella ja on pituudeltaan noin 1000 kilometriä,

 • reittisuunnittelussa otetaan huomioon kuntiemme erityispiirteet, sekä yritystemme tarjoamat palvelut

 • reitin tulisi olla kuljettavissa jalan tai pyöräillen 5-6 kilon päivärepulla

 • reitin tulisi kulkea, mahdollisuuksien mukaan, yöpymistä ja aterioita tarjoavien matkailu- ja ravintolayritysten kautta, siten että yöpymiset olisivat mahdollista majoitusliikkeissä tai muissa majoitustiloissa.

 • juomavesi- ja ateriahuolto tulee suunnitella koko reitille

 • reitin kulkeminen varmistetaan reittipassilla ja reitin kulkemisesta saa todistuksen

 • reitin voi kulkea myös osissa ja se muodostuu etapeista

 • reittiin tulee muutoksia varsinaisen reittisuunnittelun aikana.

 

Euroopan neuvoston kulttuurireitit

Euroopan neuvoston tunnetuin kulttuurireitti Santiago de Compostelaan sertifioitiin vuonna 1987. Tämän jälkeen reittiverkosto on laajentunut kattamaan jo 45 eri tyyppistä kulttuurireittiä. Suomessa sertifikaatin on saanut Alvar Aalto -matkailureitti.

Kulttuurireittien tavoitteena on tuoda esiin Euroopan eri maiden historiaa sekä kulttuuriperintöä.

Euroopan neuvoston kulttuurireitit tarjoavat runsaasti vapaa-ajan toimintaa ja koulutusta kaikille kansalaisille, niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin. Kulttuurireitit ovat myös avainasemassa vastuullisen matkailun ja kestävän kehityksen näkökulmista tarkasteltuna. Reiteillä esitellään erilaisia teemoja muun muassa arkkitehtuuriin, maisemaan ja ympäristöön, uskontoon, gastronomiaan sekä eurooppalaisen taiteen, musiikin ja kirjallisuuden merkkihenkilöihin liittyen.

"Euroopan neuvoston kulttuurireitti" -sertifikaatti takaa huippuosaamisen. Verkostot toteuttavat innovatiivisia toimenpiteitä ja hankkeita, jotka liittyvät viiteen ensisijaiseen toiminta-alueeseen. Nämä toiminta-alueet ovat tutkimus- ja kehitysyhteistyö, muistitiedon, historian ja eurooppalaisen perinnön parantaminen, kulttuuri- ja koulutusvaihdot nuorille eurooppalaisille, nykyaikainen kulttuuri- ja taiteellinen käytäntö sekä kulttuurimatkailu ja kestävä kulttuurinen kehitys.

Lapinpolku -hankkeen tulevaisuuden tavoitteena on saavuttaa hyväksyntä Euroopan neuvoston kulttuurireitiksi. Hyväksynnän hakeminen tulee ajankohtaiseksi, kun reitti on suunniteltu ja otettu käyttöön sekä kun Lapinpolku täyttää hyväksynnän ehdot.

Lapin liiton hakemus ja rahoitus

Kunnat laativat yhteistyössä hankehakemuksen Lapin liitolle reitin suunnittelutyön rahoittamiseksi. Hakemuksen jättämisestä vastaa Sodankylän kunta. Hankehakemus jätetään tässä vaiheessa täydennettävässä muodossa Lapin liitolle, vaikka kaikki osallistuvat kunnat eivät ole ehtineet käsitellä asiaa kunnanhallituksissaan. Hankehakemus perutaan, mikäli yksikin hankkeeseen kiinnostuksensa ilmaissut kunta ei katso voivansa lähteä mukaan suunnitteluhankkeeseen. Suunnitteluhankkeen kustannusarvio on 275 000 euroa. Kuntien kustannusosuus on noin 30 % hankkeen kustannusarviosta, eli noin 82 500 euroa. Omakustannusosuus jaetaan kuntien kesken suhteutettuna asukaslukuun.

Yritysvaikutusten arviointi

Myönteiset vaikutukset

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että Enontekiön kunta hyväksyy hankehakemuksen jättämisen Lapin liitolle Lapinpolku-reitin suunnittelun rahoittamiseksi.