Kunnanhallitus, kokous 23.11.2021

§ 307 Laitosäänestyksen ennakkoäänestyspaikan määrääminen ja kotiäänestys aluevaaleissa 2022

ENODno-2021-289

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 12. - 18.1.2022.

Vaalilain 48 §:n 1 momentin mukaan ennakkoäänestys toimitetaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ennakkoäänestys ajanjaksona kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana. Ennakkoäänestyspaikkoja ovat mm.:

  • ne kotimaiset yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden luku määrästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi,
  • sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset (laitosäänestys)
  • lisäksi ennakkoäänestys voidaan järjestää säädetyin edellytyksin äänestäjän kotona (kotiäänestys). 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää, että laitosäänestyksen ennakkoäänestyspaikkana toimii vanhainkoti Luppokoti. Ennakkoäänestys järjestetään tarvittaessa myös kotiäänestyksenä.

Tiedoksi

keskusvaalilautakunta