Kunnanhallitus, kokous 23.11.2021

§ 315 Kuntatodistusohjelman lyhytaikaisen lainan nostaminen 2021/ hallintojohtajan päätös

ENODno-2021-383

Valmistelija

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Perustelut

Vs. hallintojohtaja teki päätöksensä kuntatodistusohjelmaan liittyvän lyhytaikaisen lainan nostamisesta Kuntarahoitus Oy:ltä 1.10.2021. Kunnalla on olemassa kuntatodistusohjlema, jonka limiitti on  5 000 000 euroa. Tätä käytetään kunnan maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Nyt otettu lyhytaikaisen lainan korko on -0,45 p.a. %. ja tällä on uusittu aiempi saman suuruinen kuntatodistuksen luotto.

Todetaan, että kunnanhallitus on päätöksellään 9.11.2020 § 194 hyväksynyt Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelman mukaisen luottolimiitin nostamisen 5 000 000 euroon.

Päätöksen selostusosassa on kerrottu, että kunnan rahoituksen tarve on on viime aikoina hoidettu lyhytaikaisen rahoituksen turvin korkojen ollessa miinuksella. Kunta on ottanut pitkäaikaista lainaa viimeksi vuonna 2015 johtuen matalakorkoisesta kuntatodistusohjelman mukaisesta rahoituksesta.

Investointien ja projektien tulorahoitus toteutuu pääsääntöisesti viiveellä, investointien kohdalla vasta kun kohteet ovat lähes valmiit ja projekteissa jopa vuoden tilitysajankohdan jälkeen.  Verotulojen osalta kiinteistöverot tilitetään kunnalle vuosittain vasta marraskuussa. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi lyhytaikaisen luoton korottamistarve on perusteltua.

Hallintosääntö 67 §:
1. mom. Kunnan rahatoimen tehtäviä ovat maksuvalmiuden ylläpitäminen, maksuliikenteen hoito, lainarahoitus ja rahavarojen sijoittaminen.

 5. mom. Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa hallintojohtaja.

Lyhytaikaisen luoton (kuntatodistusohjelman) on käsitelty myös sekä talousarvioissa että tilinpäätöksissä, joten sekä kunnanhallitus että valtuusto ovat olleet informoituja asiassa.

Näin ollen hallintojohtajan asiassa tekemä päätös on kunnanhallituksen päätöksen täytäntöönpanoa, josta ei olisi ollut välttämätöntä tehdä edes päätöstä. Vs. hallintojohtaja on avoimmuuden periaatetta noudattaen tehnyt päätöksen haluten sillä pitää kunnanhallituksen ajantasalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy vs. hallintojohtajan tekemän päätöksen 1.10.2021 § 2.