Kunnanhallitus, kokous 23.11.2021

§ 316 Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Perustelut

Seloste

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Em. mukaan kunnanhallituksen on todettava päätösten laillisuus ja päätettävä niiden täytäntöönpanosta.

Kunnanvaltuusto on kokoontunut 10.11.2021 ja käsitellyt seuraavat asiat:

§ 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§ 82 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja esityslistaan mahdollisesti tehtävät muutokset
§ 83 Nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston terveiset
§ 84 Karesuvannon koulun väistötilojen hankinta
§ 85 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2022
§ 86 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2022
§ 87 Ilmoitusasiat
§ 88 Valtuustoaloitteet
§ 89 Kokouksen päättäminen

Yritysvaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston 10.11.2021 tekemät päätökset 81 - 89 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lain tahi asetuksen vastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.