Kunnanhallitus, kokous 23.11.2021

§ 323 Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista

Perustelut

Selostus
Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajat antavat suulliset raportit kokouksista.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.