Kunnanhallitus, kokous 23.11.2021

§ 305 Hyvinvointikeskuksen investointisuunnitelman arviointiselvitystarjouksen hyväksyminen

ENODno-2021-431

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Hyvinvointikeskuksen rakennuttaminen tulee olemaan kunnan kallein, vaikuttavin ja laajin investointi vuosikymmeniin. Sen toteuttamisen haasteita ovat eri toimijoiden ja käyttäjäryhmien tarpeiden yhteensovittaminen, toteuttamisen kiireinen aikataulu sekä sen rahoitus.

Kunnan operatiivinen johto on neuvotellut asiantuntijapalveluiden hankkimisesta, joka kattaisi esitetyn tarjouspyynnön mukaisesti asiantuntijapalvelun hyvinvointikeskuksen investointisuunnitelman toteuttamisen arviointiselvityksen. Tarjous perustuu tarjousta varten muodostettuun yhteenliittymään, jonka muodostavat Ascent Kehittämispalvelut ja lakiasiaintoimisto Lecklé Oy.

Tarjouksen tekijä suosittelee selvitystyölle skenaariopohjaista mallia, jossa toimeksiannon aikana muodostetaan vaihtoehtoiset skenaariot, joiden kautta hyvinvointikeskuksen investointisuunnitelmaa tarkastellaan. Skenaariotarkastelun kautta voidaan tarkastella ja analysoida investointisuunnitelman toteuttamista. Lisäksi pystytään muodostamaan investointisuunnitelmaan liittyvät skenaariokohtaiset havainnot ja johtopäätökset sekä laatimaan asiantuntijuuteen perustuvat suositukset.

Alustavan työsuunnitelman mukaisesti asiantuntijatyön palkkion suuruus vaihtelee työmäärästä riippuenn 22.500 - 27.500 euroa (alv 0 %). Palkkioon lisätään matka- ja päivärahakulut, mahdolliset toimeksiannon muut kulut toteutuman mukaisesti. Julkisista hankinnoista annetun lain 25 §:n mukaan kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat  60 000 euroa tavarahankinnoissa, palveluhankinnoissa  ja  suunnittelukilpailuissa, joten tätä hankintaa ei tarvitse kilpailuttaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy esitetyn tarjouksen hyvinvointikeskuksen investointisuunnitelman toteuttamisen arviointiselvityksen laadinnasta.