Kunnanhallitus, kokous 23.11.2021

§ 311 Eronpyyntö vaalilautakunnan varajäsenen tehtävistä

ENODno-2021-289

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Tuomo Vieltojärvi on jättänyt eroanomuksensa vaalitoimikunnan varajäsenen tehtävistä tulivien aluevaalien osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus myöntää Tuomo Vieltojärvelle pyytämänsä eron vaalitoimikunnan varajäsenen tehtävistä ja valitsee hänen tilalleen uuden henkilön.

Tiedoksi

Tuomo Vieltojärvi ja tehtävään valittu sekä keskusvaalilautakunnan sihteeri