Kunnanhallitus, kokous 23.11.2021

§ 313 Eronpyyntö Revontuli-opiston jaoston jäsenyydestä

ENODno-2021-285

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Valtuusto valitsi kokouksessaan 24.8.2021 § 66 Revontuli-opiston jaoestoon seuraavat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:
 

jäsen                                             henkilökohtainen varajäsen

Katja Stoor                                   Iisko-Matti Näkkäläjärvi

Juha Pirskanen                             Virpi Labba

Katja Stoor on 1.11.2021 saapuneessa sähköpostiviestissään pyytänyt eroa Revontuli-opiston jaoston jäsenyydestä.

Todetaan, että kuntalain 70 § 1. momentin mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Valtuustoehdokkaaksi voidaan asettaa vain henkilö, joka on antanut kirjallisen suostumuksensa valtuutetun toimen vastaanottamiseen.

Saman lain 3. momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Katja Stoorille eron Revontuli-opiston jaoston jäsenyydestä ja että se valitsee uuden henkilön hänen tilalleen.