Kunnanhallitus, kokous 23.11.2021

§ 309 Eronpyyntö Kilpisjärven vaalilautakunnan jäsenyydestä

ENODno-2021-289

Valmistelija

  • Esko Rautiainen, vs.hallintojohtaja, esko.rautiainen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus valitsi vaalitoimielimet aluevaaleja varten kokouksessaan 26.10.2021 § 283.

Kilpisjärven vaalilautakuntaan valittu Leena Ohenoja ilmoitti 31.10.2021 saapuneessa viestissään, että hänellä on tosiasiallinen este, joten hän ei voi ottaa vastaan kyseistä vaalilautakunnan jäsenyyttä.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Rantapelkonen, Kunnanjohtaja, jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Kunnanhallitus myöntää eron Leena Ohenojalle Kilpisjärven vaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden henkilön hänen tilalleen.

Tiedoksi

Leena Ohenoja, tehtävään valittu, keskusvaalilautakunta